Rails + postgres + chromedriverのdocker-compose環境を作る